Varmefolie kan brukes også som takvarme, men da TERMOFOL systemet oppvarmer sånn som sol –   infrarøde stråler sendes varmen mot gulvet og slipper varmen slik at du og alle innbyggere føler den raskt. Det er nyeste teknologien i oppvarming svært forskelige enn konveksjonsvarme basert på varmeledning.

Den type av oppvarming reguleres sånn som gulvvarme løsning ved bruk av termostaten. I nyeste systemet TERMOFOL varmen overføres via hele overflaten, da varme  følelse er mye mer komfortabel enn ved bruk av ovn eller liten varmekilden som pumpe eller peis.

Infrarød oppvarming generer nesten ingen luftbevegelser som er veldig viktig for alergiker. I tilleg instalasjon av varmefolie uansett i gulv eller tak skaper ingen begrensinger for brukere. Varmefolie kan ikke ses under laminat/parkett eller via  takoverflaten uten å påvirke den estetiske verdien av rommet .

Varmefolie varmer seg opp jevnt over hele ovrflaten, det oppvarmer veldig raskt- likesom sol.  Hvis innbygere føler for mye varmen, da senker du temperatur bare ved å trykke termostat eller som helst via TERMOFOLs app på mobil (tilgjengelig kun for termostater med WiFi modulen)

Takvarme installeres mellom bjelkelag. Som regel mellom bjelkene er ca 55cm distans da kan brukes 50cm bredden (TF305-TH) men hvis dimensjoner er oftere da kan installatør bruke 25cm bredde (TF3025-TH). Anbefalt makt av varmefolien er det samme som under gulv-60W/m² men reglene i Norge la å bruke 80W/m², forskjell mellom de to er ikke så stor men 80W folien tenger mer enn 10A sikring(avhengig av størrelsen av overflaten).